از اون دخترا  که

بگه 

خب چرا دو تا گل گرفتی گرونه !!

یه دونه ام‌کافی بود ؛))

از اونام بنده !

:/