یهو یه حرف .. یه پرسش .. یه کامنت .. میتونه آدم‌و به خودش بیاره ..

اینکه هستم ؟

برای کیا هستم اصلا ..

چرا دارم خودمو‌ وقف یه سری کارا میکنم که میدونم از بیفایدگانند ..

میدونم اخری ندارند ..

خوشی ام‌برام ندارند ..

میدونم نیستم ..

نیستم برا آدمایی که باید براشون باشم ..