🌱

تو تمنای من

یار من و جان منی؟


پس بمان تا که 

نمانم به تمناى کسى ...


مولانا🍃