یه سه چهار نفری هستن که من اگه یبار دیگه باهاشون حرف بزنم ، 

به قول امیر تو " وضعیت سفید"، کثافتم!
+خدایا… مردم مشهد خیلی خوبن ،

لهجه شون خیلی قشنگه ،

وقتی میگن " میدونی چیه؟" قند تو دلم آب میشه .

هرچند که لحن دعا کردنم خیلیییی لوسه ،

ولی خودت مراقبشون باش 🙄🙏