از ترحم کردن بیزارم .. ازینکه بعد اینهمه مدت کسایی بیان حالمو بپرسن که حتی چش دیدنمم ندارن تو حالت عادی .. متنفرم ازین وضعیتم

از فضولیای بی جای اینواون .. از خوبی گفتنای دوستام و حتی فامیلام .‌‌‌. 

متنفرم ازشون .‌‌ تنفر به معنای واقعی کلمه ..

اینستامو پاک کردم .. تلگرامم log out زدم .‌ وب بلاگفامم حذف کردم 

فقط اینجارو دارم 

فقط