تو شهرمون یه ارگانی ! دوتا مسجد ساخته ..

یکی بین راهی ! یکی ام واسه ی روستا !

اونیکه واسه روستا ساخته دقیقا بالای کوهه ! مسجده ها ، امامزاده نیست !

ماشین ک هیچ ! یه جوونم نمیتونه ازونجا بالابره چ برسه ب ی زن و مرده سن بالا !

فک کنم با هلیکوپتر مصالح ریختن اونجا !

اونیکی ام ازموقعی که ساخته شده و افتتاح !! درش بستس !

امروز فهمیدم حتی آب و سرویس بهداشتی ام نداره !

نمیدونم هدف دقیقا چی بوده !

کارآفرینی ! یا هدر دادن پوله مملکت ! یا انگیزه های دیگه !

یاهم ... .