‏واقعا مهم نیست آدما چند سالشون باشه یا چقدر از هم دور باشن


یا حتى چقدر با هم متفاوت باشن ، همینکه همدیگه رو درک کنن خودِ خودِ آرامشه .💙