‏یه روزی ...

یه نفر ...

جوری سفت بغلت میکنه ...

که تمام تیکه های شکستت ...

دوباره به هم میچسبن ...