دلم یه خبر خوش میخواد ... 

همین !

چیز زیادی نیستا ...

همش مرگ .. تصادف .. مریضی ..


خداجان .. حواست هست ؟!

حواست به نفره چهارم باشه لطفا .. 

متشکرم !

+میخواستم یه عکس از یه قحطی تو هند بذارم  . میخواستم سوال کنم که بنظرتون خدا چرا گذاشته همچین اتفاقی بیفته ... ولی .. پشیمون شدم کاملا یهویی !