هر وقت این عکسو میبینم به خودم میگم باید به عکاسش جایزه ی بهترین عکس رو بدن

یااینکه دوربینشو بکوبن تووسرش بگن آدم باش نجاتش بده جای عکاسی ...

:(

پ.ن : عکاس سه ماه بعده اینکه جایزه ی بهترین عکس رو گرفت خودکشی کرده !