سلام و عذر خواهی ...
تا زمانیکه ی سیستم جدید بگیرم نمیتونم وباتون بیام ...
با گوشی ام مطمئنا میدونید که سخته 😕
هرکی ام وبم میاد از لطفشه :)

ببخشید ب هر حال ^_~