تاحالا واستون پیش اومده برای مدت طولانی تو یه مسیر به یه جای خاص نگا کنین ؟ بعدش که برین نزدیک تر ببینین دقیقا اونجا یه ماشین هس و  پشت فرمونم یکی از اشناهاتون باشه ؟!
🙈🙈🙈🙈🙈🙈
امرووووز واسه من پیش اومد ...
بادوستم پیاده میرفتیم جایی !
حرف میزدیم !
اصلا متوجه نبودم کسی تو ماشینه !
آب شدم اصن :/
پسره باخنده سلام اینا داد !
ینی اون فک کرد دارم بش نگا میکنم ؟!
من ؟! من اونجوری ب کسی زل بزنم ؟! 😏
وای نه 🙈🙉🙊🙈🙉🙊
ازون لبخنده شیطانیش مشخص بود ک اونطور فک کرده .. 😏😏😏😏
یه وضعی بودا ..
خدانصیبتون نکنه :(