به مامام گفتم :| البته ب سختی 😑 اینکه هیچی نگفته و اینا ...

تلگرام شب پی ام داد ..منم نشونه مامام دادم .اینجوری نوشتم درجواب سلامش:

سلام 'ح'جان ...فاطی حمومه ..کاری داشتی؟!!!!!

بیچاره :))))

خجالت شد جواب داد: نه زن عمو . 

همین !!!!!!!!!

:)))))

 

+باتشکر از همتون

پ.ن: ینیاااا برای اولین باز تو طوله عمرم رفتنی بیرون ریمل زدم !(البته عروسی اینا میزنم) 

پیاده ام بودیم ! بادم میومد ! هرچی گردوخاک بود ریخ تو چشای من :/

نمیتونستمم قشنگ بمالم چشامو!!!! حرصم گرفته بودااا ..

بگو دختر دیفونه ..ب تو ازین قرطی بازیا نیومده . والا ++من واقعن عذخواهی میکنم. من سیستم ندارم و نمیتونم فعلا ب وبای همتون بیام:(