سلام!♡

میخواستم یه سوال بپرسم راسش ..♡

چیجوری میتونم به یکی که احترام خیلی ویژه ای واسش قائلم بفهمونم که نباید جلوتراز 

حدش بیاد؟! ♡

😔😔😔😔😔


+جواب کامنتا تو وب خودتون میدم بااجازتون :)