مثلا من یه دختر روستایی باشم ..تو یکی از روستاهای سرسبز شمال..

یکی از همین دخترایی که

لباس محلی میپوشنو و روسری ِ گل گلی قرمز سرشونه ..

ازوناییکه صب تاغروب مشغول کار کردن ـان

صب زود از خواب بیدار شمو مرغ و جوجه هارو آب و دونه بدم

بعد خندون برم تو نون پختن به مامانم کمک کنم..

غروبم یکی از سطلای بزرگ دسته دارو بذارم رو سرم !!

وبرم گاو ِ دوست داشتنیمو بدوشم ...

مثلا بعد کلی کار و خستگی ِ زیاد..موقعی که دارم شیر ِگاومو!میدوشم

ازپشت سر صدای چکمه می شنوم..

برمیگردم و تورو میبینم که بااون فدوقامت بلند تو لباس سربازیت

کمی اونطرفتر واسادی..

اونوخت میدونی چی میشه؟

تو یه لحظه تموم خستگیو غم های عالم فراموش میشن

از شدت هیجان سطل شیر از دستم میفته و می دوام سمتت

تو محکم  بغلم میکنیُ من بی پروا تو آغوشت رها میشم

تو بوی عرق کار میدیُ من بوی پِهِنِ گاو !!!!!

 

ببین..همه ی کارا بامن...تحمل کردنه تموم ِ غصه ها بامن !

تو فقط..یه بار نگام کن :)

 

+حیف که دختر ِ یکی از روستاهای شمال نیستم ..

++تو ذهنم اومد و اوردمش رو کاغذ..همین !