اومدم بگم میرم تاکنکور :|


+یه اعترافی بکنم:

واسه من هیییچ برنامه ای

هیچ اجرایی

هیچ فیلمی

هیچ چی

جای تاموجریو نمیگیره :)

همون موشُ گربه خودمون :)

دوس دارم ساعتهااا بشینم نگا کنم

خسته نمیشم که :)

خخخ..

دعا کنین واسم :)+ببخشید که نتونستم بیام وباتون :(

بعدکنکور جبران میکنم حتمن :)