دارم فک میکنم آدما چرا انقد تنهان

چرا بااینکه اینهمه ادم دوروبرمونه بازم تنهاییم

شاید اصن درست نباشه

دارم فک میکنم شاید همه ی ما کلمه ی تنهارو اشتباه معنی کردیم

:/

چقد به کلمات ظلم میکنم

تنها..تنهایی...تنهاشدن...

معنی کلمات از نظر افراد متفاوته

به نظر من تنهایی یعنی مرگ

خب الانا هرچقدم فک کنم تنهام تنها نیستم...

چرا به کلمه ی بیچاره تلقین میکنیم همش؟

بیشتر که فک میکنم میگم شاید بعد مرگم تنها نباشیم..

شاید ...

پس تنهایی ینی چی؟

حتمن تنهاییو زنی داره که شوهرش معتاده و بچه هاش بی توجه ...

یا زنی که بچه نداره و شوهرشم فوت شده...اره..این دیگه میشه تنها...

خب شاید بازم نشه...

بیخیال

تنهایی یه حسه

حس بی کسی...

خب بازم که ی کلمه ی دیگه شد...شد بی کسی

 بگم حس تنهایی ...